اثر وان رستروف که به عنوان “اثر انزوا” نیز معروف است، پیش‌بینی می‌کند که وقتی چند المان مشابه وجود داشته باشند، احتمال به‌خاطر‌سپاری المانی که با بقیه تفاوت دارد، بیشتر است.

نکات

  1. اطلاعات مهم یا اقدامات اصلی و کلیدی را از نظر بصری متمایز کنید.
  2. روی همه المان‌ها، تاکید ایجاد نکنید، تا از ایجاد رقابت بین آنها جلوگیری کرده و مطمئن شوید که المان‌های برجسته به اشتباه به عنوان تبلیغ در‌نظر گرفته نمی‌شوند.
  3. با تکیه کردن صرفا بر روی رنگ، برای ایجاد تضاد و کانترست، افراد دارای مشکل کم‌بینایی یا کور‌رنگی را کنار خواهید گذاشت.
  4. هنگام استفاده از حرکت برای ایجاد تضاد، افراد دارای حساسیت حرکتی را مد نظر قرار دهید.

خاستگاه

این نظریه توسط روانپزشک و متخصص اطفال آلمانی، “هِدویگ وان رِستروف” (۱۹۰۶ تا ۱۹۶۲) ابداع شد. او در مطاله‌ای در سال ۱۹۳۳ دریافت که وقتی به شرکت‌کنندگان، لیستی از آیتم‌های مشابه داده شود، به طوری که یکی از آیتم‌ها نسبت به دیگران متفاوت و مجزا باشد، حافظه در مورد آن آیتم بهتر عمل می‌کند.

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان