کاربران هرگز راهنماها را نمی‌خوانند اما بلافاصله شروع به استفاده از نرم‌افزار می‌کنند.

نکات

  1. کاربران اغلب انگیزه دارند وظایف فوری خود را کامل کنند و بنابراین نمی‌خواهند وقت خود را صرف خواندن مستندات کنند.
  2. این تناقض وجود دارد زیرا کاربران در بلندمدت زمان صرفه‌جویی خواهند کرد اگر وقت بگذارند تا سیستم را بهینه کنند و بیشتر درباره آن یاد بگیرند.
  3. راهنمایی‌ها را در تمام تجربه محصول در دسترس قرار دهید و آن را طوری طراحی کنید که در زمینه استفاده قرار گیرد تا بتواند به این کاربران فعال جدید کمک کند، بدون توجه به مسیری که انتخاب می‌کنند (به عنوان مثال، نکات مفید).

خاستگاه

این مفهوم اولین بار توسط مری بث روسون و جان کارول در سال ۱۹۸۷ به عنوان بخشی از کار بزرگ‌تر آنها در طراحی تعامل، “تعامل با فکر: جنبه‌های شناختی تعامل انسان و رایانه” تعریف شد. روسون و کارول دریافتند که کاربران جدید راهنماهای همراه با کامپیوترها را نمی‌خوانند و در عوض شروع به استفاده از آنها می‌کنند، حتی اگر به معنی ورود به خطاها و مواجه شدن با موانع باشد.

مطالعه بیشتر

دانلود پوستر رایگان