در مورد ورودی‌ها، آزاد (liberal) و در مورد خروجی‌ها، محافظه‌کار (conservative) باشید.

نکات

  1. نسبت به هریک از اقدامات مختلفی که کاربر می‌تواند انجام دهد، یا هر ورودی (input) که می‌تواند وارد کند، همدل، انعطاف‌پذیر و صبور باشید.
  2. تقریبا هرچیزی را از نظر ورودی، دسترسی و ظرفیت، پیش‌بینی کنید و در عین حال، یک رابط کاربری قابل اعتماد و در دسترس ارائه دهید.
  3. هرچه بیشتر بتوانیم در دیزاین، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی داشته باشیم، دیزاین منعطف‌تری خواهیم داشت.
  4. ورودی‌های مختلف را از کاربر پذیرفته، آن را در جهت برآورده‌کردن نیازهای خود ترجمه کنید. همچنین مرزهایی برای ورودی تعریف کرده و بازخوردی واضح به کاربر ارائه دهید.

خاستگاه

قانون پوستل که به عنوان “اصل استحکام” (Robustness Principle) نیز شناخته می‌شود، اولین بار توسط یکی از پیشگامان اینترنت به نام “جان پوستِل” تدوین شد. این قانون، یک دستورالعمل دیزاین برای نرم‌افزار، به ویژه در رابطه با شبکه و {پروتکل} TCP است که بیان می‌کند: “پیاده‌سازی {پروتکل} TCP باید از اصل کلی استحکام پیروی کند. در مورد آنچه که انجام می‌دهید محافظه‌کار باشید اما در مورد آنچه از دیگران می‌پذیرید آزاد باشید”. به‌ عبارت‌ دیگر برنامه‌هایی که به دیگر ماشین‌ها پیام می‌فرستند (یا به دیگر برنامه‌ها در یک ماشین) باید کاملا با مشخصات، مطابقت داشته باشند. اما برنامه‌هایی که پیام دریافت می‌کنند، باید تا زمانی که معنی آن پیام‌ها واضح است، ورودی‌های نامنطبق را بپذیرند.

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان