اصل پارِتو بیان می‌کند که در اکثر رویدادها، تقریبا ۸۰ درصد از اثرات، ناشی از ۲۰ درصد از علت هاست.

نکات

  1. ورودی‌ها و خروجی‌ها اغلب به طور مساوی توزیع نشده‌اند.
  2. {نتیجه مطلوب} در یک گروه بزرگ، احتمالا فقط از تعداد کمی مشارکت‌کننده بدست خواهد آمد.
  3. بیشتر تلاش خود را در نقاطی متمرکز کنید که بیشترین مزایا را برای بیشترین تعداد کاربر به ارمغان آورد.

خاستگاه

خاستگاه این اصل به “ویلفِردو پارِتو”، بازمی‌گردد؛ اقتصاددانی که متوجه شد ۸۰ درصد از سرزمین ایتالیا، متعلق به ۲۰ درصد از جمعیت آن است. اگرچه ممکن است مبهم به نظر برسد، اما روش تفکر ۸۰/۲۰ می‌تواند تجزیه تحلیل کاربردی و مناسبی از سیستم‌های غیرمتعادل (lopsided systems)، از جمله استراتژی تجربه کاربر، ارائه دهد.

مطالعه بیشتر

دانلود پوستر رایگان