از میان فرضیه‌هایی که پیش‌بینی یکسانی دارند، باید فرضیه‌ای انتخاب شود که تعداد پیش‌فرض کمتری دارد.

نکات

  1. بهترین روش برای کاهش پیچیدگی، در وهله اول اجتناب از آن می‌باشد.
  2. هر المان را بررسی کرده و هر کدام که عملکرد کلی {سیستم} را به خطر نمی‌اندازد، حذف کنید.
  3. فقط زمانی کار را انجام شده بدانید که دیگر آیتمی قابل حذف نباشد.

خاستگاه

تیغه اوکام (همچنین “قانون صرفه‌جویی”)، یک قانون حل مساله است که در آن وقتی پاسخ‌های فرضی مشابه، برای حل یک مساله ارائه می‌شود، باید پاسخی را انتخاب کرد که کمترین پیش‌فرض را دارد. این ایده به فیلسوف، خداشناس و راهب انگلیسی، “ویلیام اوکهام” (حدود سال ۱۲۸۷ تا ۱۳۴۷) نسبت داده می‌شود.

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان