افراد اغلب دیزاینی را که از نظر ظاهری، جذاب و زیبا باشد کاربردپذیرتر می‌دانند.

نکات

  1. دیزاینی که از نظر بصری زیبا باشد در ذهن کاربرها اثر مثبت خلق کرده و آنها را به این باور می‌رساند که این دیزاین، بهترین عملکرد را دارد.
  2. وقتی که دیزاین یک محصول یا خدمت از نظر بصری زیبا باشد، کاربرها نسبت به مشکلات کاربردپذیری، تحمل بیشتری دارند.
  3. دیزاینی که از نظر بصری زیبا باشد می‌تواند مشکلات کاربردپذیری را پوشش داده و از کشف آنها در تست کاربردپذیری جلوگیری کند.

خاستگاه

اثر زیبایی-کاربردپذیری اولین بار در سال ۱۹۹۵ در زمینه تعامل انسان و کامپیوتر (HCI) مورد مطالعه قرار گرفت. “ماساکی کوروسو” و “کائوری کاشیمورا”، محققان مرکز دیزاین هیتاچی، ۲۶ مدل مختلف از رابط کاربری اِی‌تی‌ام، را آزمایش کردند و از ۲۵۲ شرکت‌کننده مورد مطالعه خواستند دیزاین‌ها را بر اساس راحتی استفاده و زیبایی بصری، ارزیابی کنند. آنها همبستگی قوی‌تری بین رتبه‌بندی زیبایی بصری و راحتی استفاده درک شده، نسبت به رتبه‌بندی زیبایی بصری و راحتی استفاده واقعی پیدا کردند. کوروسو و کاشیمورا به این نتیجه رسیدند که کاربرها به شدت تحت تاثیر زیبایی رابط کاربری هستند؛ حتی زمانی که سعی می‌کنند عملکرد درونی سیستم را ارزیابی کنند.

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان