زمان رسیدن به یک هدف، تابعی است از اندازه و فاصله تا آن هدف.

نکات

  1. اهداف قابل لمس {در رابط کاربر} باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا کاربر به راحتی بتواند آنها را انتخاب کند.
  2. بین اهداف قابل لمس باید به اندازه کافی، فاصله وجود داشته باشند.
  3. اهداف قابل لمس باید در نقاطی از رابط کاربر قرار گیرند که کاربر به راحتی بتواند به آنها دسترسی داشته باشد.

خاستگاه

در سال ۱۹۵۴، روانشناسی به نام “پاول فیتس”، با بررسی سیستم حرکتی انسان، نشان داد که زمان مورد نیاز برای حرکت به سمت یک هدف، با فاصله تا آن هدف به صورت مستقیم، و با اندازه آن به صورت عکس، رابطه دارد. طبق این قانون، حرکت سریع به سمت اهداف کوچک، نرخ خطا را افزایش خواهد داد. با اینکه انواع مختلف قانون فیتس وجود دارد، همه یک ایده را مطرح می‌کنند. قانونس فیتس به طور گسترده در تجربه کاربر (UX) و رابط کاربر (UI) کاربرد دارد. برای مثال، این قانون بر بزرگتر کردن دکمه‌ها در رابط کاربر تاثیر داشته است. (به خصوص در دستگاه موبایل که در آن از انگشت دست استفاده می‌شود.)؛ زیرا کلیک‌کردن روی دکمه‌های کوچک‌تر، سخت‌تر است. به همین ترتیب، فاصله بین ناحیه‌ توجه کاربر (تسک کاربر) و دکمه مرتبط با آن باید تا حد امکان کوتاه باشد.

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان