بهره‌وری زمانی افزایش پیدا می‌کند که سیستم با سرعتی کمتر از ۴۰۰ میلی‌ثانیه با کاربر تعامل داشته باشد. این امر تضمین می‌کند که هیچ‌کدام نیاز نیست منتظر دیگری بماند.

نکات

  1. زمان فیدبک سیستم به کاربر را کمتر از ۴۰۰ میلی‌ثانیه نگه دارید تا توجه کاربر را جلب کرده و بهره‌وری را افزایش دهید.
  2. از عملکرد درک شده (perceived performance) برای بهبود زمان پاسخ‌دهی و کاهش مفهوم انتظار برای کاربر استفاده کنید.
  3. یکی از راه های درگیرکردن کاربرها به صورت بصری در هنگام بارگذاری یا پردازش اطلاعات توسط سیستم، استفاده از انیمیشن است.
  4. نوارهای پیشرفت (Progress Bar) می‌توانند زمان انتظار برای کاربر را قابل تحمل کنند؛ حتی اگر خیلی هم دقیق نباشند.
  5. افزودن عمدی تاخیر به یک فرآیند، در واقع می‌تواند ارزش درک شده آن را برای کاربر افزایش داده و حس اعتماد را القا کند؛ حتی اگر خود فرآیند، در واقع زمان کمتری طول بکشد.

خاستگاه

در سال ۱۹۸۲، “والتر جی. دوهِرتی” و “اهرویند جی. تادانی”، در ژورنال سیستم‌های آی‌بی‌ام، یک مقاله تحقیقاتی منتشر کردند که زمان پاسخ‌گویی سیستم را ۴۰۰ میلی ثانیه تعیین می‌کرد؛ در‌حالی که، استاندارد قبلی این عدد، ۲۰۰۰ میلی ثانیه بود. زمانی که دستور کاربر در زمان کمتر از ۴۰۰ میلی ثانیه اجرا و پاسخ داده می‌شد، تصور اینطور بود که از آستانه دوهرتی عبور کرده و استفاده از این اصل برای کاربرها اعتیادآور تلقی می‌شد.

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان