تمایل به رسیدن به هدف، با نزدیک شدن به آن، افزایش می‌یابد.

نکات

  1. هرچه کاربرها به اتمام یک تسک نزدیک‌تر شوند، برای رسیدن به آن سریع‌تر کار می‌کنند.
  2. ارائه پیشرفت فرضی و غیر واقعی در مسیر رسیدن به هدف، انگیزه کاربر برای رسیدن به آن را بیشتر می‌کند.
  3. به منظور ایجاد انگیزه در کاربرها برای اتمام یک تسک، نشانه واضحی از پیشرفت برای آنها فراهم نمایید.

خاستگاه

فرضیه شیب-هدف، که در سال ۱۹۳۲ توسط متخصص رفتار گرایی، “کلارک هال” ارائه شد، بیان می‌کند که تمایل رسیدن به یک هدف، با نزدیک شدن به آن افزایش می‌یابد. هال در سال ۱۹۳۴ در آزمایشی دریافت که موش‌های صحرایی وقتی به غذای موجود در انتهای مسیر، نزدیک‌تر می شدند، سریع‌تر حرکت می‌کردند. اگرچه فرضیه شیب-هدف، به طور گسترده در مورد حیوانات بررسی شده است (مثلا اندرسون، ۱۹۳۳؛ براون، ۱۹۴۸؛ و برای بررسی بیشتر، هِلیزِر، ۱۹۷۷)، اثرات آن بر رفتار و تصمیم‌گیری انسان‌ها، زیاد مورد مطالعه قرار نگرفته است. به علاوه، این مساله پیامدهای عملی و تئوری مهمی روی رفتار کاربر در برنامه‌های پاداش (hereinafter RPs) و انواع دیگر سیستم‌های انگیزشی‌ دارد. (مثلا دیگتون، ۲۰۰۰؛ هِس، یو، و ژَنگ،۲۰۰۳؛ کیوِتز، ۲۰۰۳، لال و بِل، ۲۰۰۳)

مطالعه بیشتر

دانلود پوستر رایگان