کاربرها بیشتر زمان خود را در وبسایت‌های دیگر می‌گذرانند. این یعنی آنها ترجیح می‌دهند عملکرد وبسایت شما مانند سایر وبسایت‌هایی باشد که از قبل می‌شناسند.

نکات

  1. کاربرها انتظاراتی را که یک محصول آشنا برایشان ایجاد کرده، به محصولی که از نظرشان مشابه است، منتقل می‌کنند.
  2. با استفاده از مدل‌های ذهنی موجود، می‌توان تجربه‌کاربری بهتری ایجاد کرد که در آن کاربر بتواند به جای یادگیری مدل‌های جدید، روی تسک خود تمرکز کند.
  3. در هنگام ایجاد تغییرات {در محصول}، امکان استفاده از نسخه آشناتر برای کاربر را برای مدتی محدود، فراهم کنید.

خاستگاه

قانون جیکوب، اولین بار توسط “جیکوب نیلسِن”، یکی از بنیان‌گذاران گروه نیلسن-نورمن (NNgroup، که با همراهی دکتر “دونالد نورمن” آن را پایه‌گذاری کردند)، ابداع شد. دکتر نیلسن، جنبش “Discount Usability Engineering” را برای بهبود سریع و ارزان رابط‌های کاربری، پایه‌گذاری و چند روش کاربردپذری، از جمله ارزیابی اکتشافی (Heuristic Evaluation) را اختراع کرد.

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان